PROIECTARE

Departamentul de arhitectura/inginerie/proiectare contureaza proiectul tehnic, oferint expertize tehnice corobarate cu proiecte de arhitectura si studii aferente.
Serviciile de proiectare includ:

  • Planuri de arhitectura si urbanism
  • Elaborare studii de teren si analize coparative
  • Elaborarea documentatiei de avizare
  • Elaborare proiecte tehnice
  • Planificare/conturare detalii privind executia si caiete de sarcini.